خدماتی که ارائه می دهیم

با بیش از ۱۸ سال تجربه اجرایی در ارائه راه‌حل های نرم‌افزاریچرا شرکت امضا دیجیتال امین؟

  • سرعت بخشیدن به فرآیند امضا
  • مدیریت امضا فرآیندهای کاری پیچیده
  • ذخیره سازی مستندات امضا شده در ابر امین
  • اعتبارسنحی امضاهای دیجیتال غیر امین
  • پرهیز ار ورود اطلاعات تکراری
  • امکان ایجاد امضای سازمانی

مقالات آموزشی

به روز ترین مقالات آموزشی حوزه فناوری اطلاعات و تلکنولوژی روز دنیا
دسامبر 18, 2021
امضای دیجیتال
دسامبر 18, 2021
گواهی امضای الکترونیکی
دسامبر 18, 2021
زیرساخت کلید عمومی و کاربرد آن
زیرساخت کلید عمومی و کاربرد آن

اعتماد کنندگان به ما