گواهی امضا کد

گواهی امضا کد

سرویس گواهی Code Signing حقیقی و حقوقی

الشی که برخی مواقع برای تولیدکنندگان نرم افزار ایجاد می شود این است که نرم‌افزاری توسط فرد یا سازمانی توسعه و منتشر شده است. پس از انتشار، یك فرد دیگر فایل نرم‌افزار اصلی را با فایلی كه در آن یك ویروس تروجان قرار داده شده جایگزین می‌كند یا آن را تغییر داده و مجدداً‌ منتشر می‌كند. در این صورت، افرادی كه نرم‌افزار را دریافت می‌كنند، راهی برای تشخیص هویت منتشركننده و حصول اطمینان از اینكه نرم‌افزار پس از انتشار توسط فرد دیگری تغییر نیافته، ندارند. بدین‌سان، ممكن است منتشركننده اصلی نرم‌افزار به هدف خود در تولید و انتشار نرم‌افزار نرسد و كاربران نرم‌افزار (به دلیل تغییر آن توسط فرد دیگر) دچار مشكلاتی مثل ویروسی‌شدن سیستم و غیره شوند. گواهی الكترونیكی، رایج‌ترین راه‌حل مواجهه با این چالش است. یك موجودیت با استفاده از گواهی الكترونیكی خود می‌تواند به طرف مقابل خود اطمینان دهد كه با موجودیت موردنظر خود در تعامل است. برای مثال، وقتی یك نرم‌افزار امضای دیجیتال شود، كاربران نهایی نرم‌افزار می‌توانند از هویت فرد امضاكننده‌ و عدم تغییر آن پس از انتشار اطمینان حاصل كنند.

 
 1. تكمیل فرم درخواست گواهی الكترونیكی که برای اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت میباشد (برای دریافت فرم‌ و راهنمای تكمیل آن به مخزن مراجعه نمایید)
 2. دانلود و پرینت سند توافق‌نامه سطح ارائه خدمات شرکت امضا دیجیتال امین و امضای همه صفحه‌های آن
 3. واریز مبلغ به حساب بانكی (برای آگاهی از نحوه پرداخت، به بخش "هزینه‌های ثبت‌نام و نحوه پرداخت" در مخزن مراجعه نمائید)
 4. فراهم نمودن مدارك لازم برای درخواست گواهی.
 5. ارائه مدارک به دو صورت امکان پذیر می باشد:
 • مراجعه حضوری به یك دفتر ثبت‌نام (به بخش اطلاعات تماس دفاتر ثبت‌نام مراجعه نمایید) و ارائه مدارك، فیش‌های بانكی، فرم درخواست گواهی، سند امضاشده توافق‌نامه سطح ارائه خدمات شرکت امضا دیجیتال امین، در قالب یك CD به این مركز.
 • متقاضیانی که امکان مراجعه حضوری ندارند، می‌توانند از طریق پست الکترونیک به آدرس info@aminsign.ir اقدام به ارسال مدارک نمایند.
 • در صورت درخواست گواهی الکترونیکی حقیقی(شخصی) مدارک زیر مورد نیاز می‌باشد.
 • اصل و كپی صفحه اول شناسنامه
 • اصل و كپی صفحه اول شناسنامه
 • در صورت درخواست گواهی الكترونیكی حقوقی (برای سازمان ، شركت، یا مؤسسه)، مدارك زیر مورد نیاز می‌باشد:
 • مدارك شناسایی فرد درخواست‌كننده در سازمان (اصل و كپی هر دو روی كارت ملی، اصل و كپی صفحه اول شناسنامه)
 • كپی آگهی تأسیس شركت/مؤسسه در روزنامه رسمی و آخرین تغییرات روزنامه رسمی ممهور به مهر شركت/مؤسسه
 • مدارك مرتبط با نوع درخواست گواهی كه در فرم درخواست آن گواهی بیان شده است.
 • در صورت ارائه درخواست گواهی به دفتر ثبت‌نام توسط نماینده‌ی درخواست‌كننده، علاوه بر مدارك فوق برای درخواست‌كننده گواهی، ارائه مدارك زیر توسط نماینده الزامی است:
 • حداقل یكی از مدارك شناسایی فرد نماینده (اصل و كپی هر دو روی كارت ملی، اصل و كپی صفحه اول شناسنامه)
 • معرفی‌نامه‌ای از سازمان/شركت/مؤسسه جهت شناسایی فرد نماینده. معرفی‌نامه باید بر روی سربرگ سازمان بوده و حاوی مشخصات فرد نماینده (حداقل شامل نام، نام خانوادگی، و شماره ملی) و مشخصات گواهی درخواستی (حداقل شامل نوع گواهی و نام مالك گواهی) باشد و:
 • برای سازمان، توسط بالاترین مقام سازمان مرتبط با متقاضی گواهی، امضا و ممهور به مهر سازمان گردد.
 • برای شركت/مؤسسه، توسط نماینده‌ی شركت/مؤسسه كه حق امضای اسناد تعهدآور را دارد، امضا و ممهور به مهر شركت/مؤسسه گردد
 • تعرفه های گواهی الکترونیکی بر اساس آخرین ابلاغ مصوب مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه، به شرح ذیل می باشد :
نوع گواهی تعرفه (ریال)
مهر شرکت 270/000
گواهی کارکنان بخش غیردولتی 250/000
گواهی افراد مستقل 240/000
TLS/SSL Server 440/000

برای اطلاع از دفاتر ثبت به صفحه تماس با ما مراجعه نمایید.