گواهی مهر سازمانی

گواهی مهر سازمانی

سرویس گواهی مهر سازمانی

این گواهی به عنوان گواهی امضای یک شرکت یا سازمان مورد استفاده قرار گرفته و می‌تواند به عنوان مهرسازمانی آن شرکت یا سازمان در قالب امضای دیجیتال مورد بهره برداری قرارگیرد و تفاوت آن با گواهی امضا این می باشد که، گواهی امضا برای اشخاص صادر شده ولی این گواهی برای شرکت ها و یا سازمان ها صادر می شود و درواقع یک گواهی سازمانی محسوب می گردد.

 
 1. تكمیل فرم درخواست گواهی الكترونیكی که برای اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت میباشد (برای دریافت فرم‌ و راهنمای تكمیل آن به مخزن مراجعه نمایید)
 2. دانلود و پرینت سند توافق‌نامه سطح ارائه خدمات شرکت امضا دیجیتال امین و امضای همه صفحه‌های آن
 3. واریز مبلغ به حساب بانكی (برای آگاهی از نحوه پرداخت، به بخش "هزینه‌های ثبت‌نام و نحوه پرداخت" در مخزن مراجعه نمائید)
 4. فراهم نمودن مدارك لازم برای درخواست گواهی.
 5. ارائه مدارک به دو صورت امکان پذیر می باشد:
 • مراجعه حضوری به یك دفتر ثبت‌نام (به بخش اطلاعات تماس دفاتر ثبت‌نام مراجعه نمایید) و ارائه مدارك، فیش‌های بانكی، فرم درخواست گواهی، سند امضاشده توافق‌نامه سطح ارائه خدمات شرکت امضا دیجیتال امین، در قالب یك CD به این مركز.
 • متقاضیانی که امکان مراجعه حضوری ندارند، می‌توانند از طریق پست الکترونیک به آدرس info@aminsign.ir اقدام به ارسال مدارک نمایند.
 • در صورت درخواست گواهی الکترونیکی حقیقی(شخصی) مدارک زیر مورد نیاز می‌باشد.
 • اصل و كپی صفحه اول شناسنامه
 • اصل و كپی صفحه اول شناسنامه
 • در صورت درخواست گواهی الكترونیكی حقوقی (برای سازمان ، شركت، یا مؤسسه)، مدارك زیر مورد نیاز می‌باشد:
 • مدارك شناسایی فرد درخواست‌كننده در سازمان (اصل و كپی هر دو روی كارت ملی، اصل و كپی صفحه اول شناسنامه)
 • كپی آگهی تأسیس شركت/مؤسسه در روزنامه رسمی و آخرین تغییرات روزنامه رسمی ممهور به مهر شركت/مؤسسه
 • مدارك مرتبط با نوع درخواست گواهی كه در فرم درخواست آن گواهی بیان شده است.
 • در صورت ارائه درخواست گواهی به دفتر ثبت‌نام توسط نماینده‌ی درخواست‌كننده، علاوه بر مدارك فوق برای درخواست‌كننده گواهی، ارائه مدارك زیر توسط نماینده الزامی است:
 • حداقل یكی از مدارك شناسایی فرد نماینده (اصل و كپی هر دو روی كارت ملی، اصل و كپی صفحه اول شناسنامه)
 • معرفی‌نامه‌ای از سازمان/شركت/مؤسسه جهت شناسایی فرد نماینده. معرفی‌نامه باید بر روی سربرگ سازمان بوده و حاوی مشخصات فرد نماینده (حداقل شامل نام، نام خانوادگی، و شماره ملی) و مشخصات گواهی درخواستی (حداقل شامل نوع گواهی و نام مالك گواهی) باشد و:
 • برای سازمان، توسط بالاترین مقام سازمان مرتبط با متقاضی گواهی، امضا و ممهور به مهر سازمان گردد.
 • برای شركت/مؤسسه، توسط نماینده‌ی شركت/مؤسسه كه حق امضای اسناد تعهدآور را دارد، امضا و ممهور به مهر شركت/مؤسسه گردد
 • تعرفه های گواهی الکترونیکی بر اساس آخرین ابلاغ مصوب مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه، به شرح ذیل می باشد :
نوع گواهی تعرفه (ریال)
مهر شرکت 270/000
گواهی کارکنان بخش غیردولتی 250/000
گواهی افراد مستقل 240/000
TLS/SSL Server 440/000

برای اطلاع از دفاتر ثبت به صفحه تماس با ما مراجعه نمایید.